Finance

Souběžné techniky auditu

Souběžné techniky auditu zahrnují průběžné automatizované zkoumání obchodních procesů. Toho je dosaženo vložením podprogramů auditu do aplikačních systémů používaných zaměstnanci ke zpracování transakcí. Systém poté označí neobvyklé transakce ke kontrole auditním personálem. Výhodou tohoto přístupu je, že poskytuje úplnou kontrolu všech transakcí, spíše než malé velikosti vzorků, které auditoři obvykle zkoumají. Souběžné techniky auditu jsou obzvláště užitečné, když existuje zvýšená potřeba okamžitě odhalit chyby a nesrovnalosti. Tento přístup je stále běžnější, protože větší podniky používají ke své činnosti vysoce integrované systémy.