Finance

Datum valuty

Když banka přijme vklad šeků od příjemce, připsá na účet příjemce prostředky představované šeky. Banka však dosud hotovost ve skutečnosti neobdržela, protože musí stále shromažďovat finanční prostředky od banky platící strany. Dokud banka neshromáždí finanční prostředky, existuje riziko, že bude mít nepříznivý stav peněžních toků, pokud příjemce použije hotovost, kterou právě obdržel.

Aby se tomuto riziku zabránilo, zaúčtuje banka částku vkladu s datem valuty, které je o jeden nebo více dní později než datum účetní knihy. Toto valutní datum je předpokládané datum přijetí hotovosti bankou. Jakmile je dosaženo hodnoty valuty, příjemce prostředky použil. Datum valuty může být bankou kategorizováno jako jednodenní, dvoudenní nebo podobný termín. Větší zákazník banky může být schopen vyjednat časové období před dosažením data valuty.