Finance

Poskytování hovorů

Poskytnutí výzvy je možnost zabudovaná do některých dluhopisových dluhopisů, která umožňuje emitentovi splácet dluhopisy před jejich plánovaným datem splatnosti výměnou za prémii nad nominální hodnotu dluhopisů. Emitent používá toto ustanovení, když úrokové sazby klesají, aby mohl znovu vydat nové dluhopisy, které nabízejí nižší úrokovou sazbu. Přítomnost ustanovení o volání činí dluhopis pro investory méně cenným, protože by bylo možné omezit jejich schopnost získat vysokou návratnost po delší dobu. Dluhopisy s opravnými položkami v důsledku toho obvykle obchodují s vyšší efektivní úrokovou sazbou, aby kompenzovaly investory za jejich nejistou budoucí návratnost investic. Ustanovení o ochraně volání v dluhopisové odrážce chrání zájmy investorů tím, že neumožňuje emitentovi splácet dluhopisy, dokud neuplyne určité časové období, čímž zablokuje návratnost investora v tomto časovém období.