Finance

Účetní odhad

Účetní odhad je přibližná částka obchodní transakce, pro kterou neexistují přesné prostředky měření. Odhady se používají v účetnictví na akruální bázi, aby byla účetní závěrka úplnější, obvykle k předvídání událostí, které ještě nenastaly, ale které jsou považovány za pravděpodobné. Tyto odhady mohou být následně revidovány, jakmile bude k dispozici více informací. Příklady účetních odhadů jsou:

  • Rezerva na ztrátu pro nárok na náhradu škody na životním prostředí

  • Ztráta na špatný dluh

  • Ztráta rezervy na záruční nároky

Částka účetního odhadu je založena na historických důkazech a úsudku účetního. Základ, z něhož vychází účetní odhad, by měl být plně dokumentován, pro případ, že by byl auditován později.