Finance

Minimální leasingové splátky

Minimální leasingové platby jsou nejmenší celková částka, kterou může nájemce očekávat, že zaplatí po dobu trvání leasingu. Tyto minimální leasingové platby jsou poté diskontovány, aby se odvodila jejich současná hodnota za účelem přiřazení hodnoty k leasingovému kapitálu. Nájemce poté vykáže leasingové aktivum ve výši této současné hodnoty. Výši minimálních leasingových splátek lze zvýšit, pokud nájemce garantuje pronajímateli zbytkovou hodnotu pronajatého majetku. Platby nezahrnují žádné smluvní náklady, které hradí pronajímatel.