Finance

Počáteční rozvaha

Počáteční rozvaha obsahuje počáteční zůstatky na začátku vykazovaného období. Tyto zůstatky se obvykle přenášejí z konečné rozvahy za bezprostředně předcházející vykazované období. Pokud podnikání právě začalo, nebude počáteční rozvaha obsahovat vůbec žádné zůstatky na účtu, nebo možná kapitálové příspěvky (a vyrovnání hotovostních zůstatků) investorů.

Úvodní informace o rozvaze jsou také potřebné pro rozpočet, který formuluje rozvahy pro budoucí období, takže konečné zůstatky z posledního skutečného období jsou zahrnuty do průběžných výpočtů rozvahy.