Finance

Restrukturalizační poplatek

Restrukturalizační poplatek je rozsáhlý jednorázový odpis podnikem v rozjímání o reorganizaci. Poplatek je účtován předem, aby se získal jednorázový „hit“ v plné výši všech očekávaných nákladů na reorganizaci, po kterém by již neměly být účtovány žádné další poplatky. Mezi příklady nákladů, které lze zohlednit při sestavování tohoto poplatku, patří:

  • Propouštění zaměstnanců

  • Prodej aktiv

  • Přesouvání aktiv do nových umístění

Náklady na restrukturalizaci lze zažít příliš daleko, když je poplatek nafouknutý, aby se vytvořila rezerva výdajů „prasátka“, kterou lze použít k vyrovnání probíhajících provozních nákladů, čímž dojde k nafouknutí vykázaných zisků.