Finance

Imputovaná úroková sazba

Imputovaná úroková sazba je odhadovaná úroková sazba použitá místo stanovené úrokové sazby spojené s dluhem. Imputovaná sazba se používá, protože zavedená sazba přesně neodráží tržní úrokovou sazbu nebo vůbec žádná zavedená sazba neexistuje. Imputovaná sazba se přibližuje sazbě použité pro směnku, která má nezávislého dlužníka a věřitele, a se srovnatelnými podmínkami. Tato situace nejčastěji nastává, když jsou finanční prostředky půjčovány mezi spřízněnými stranami, kde nebyla účtována vůbec žádná úroková sazba.

Záměrem použití imputované úrokové sazby je přesněji odrážet složky směnné transakce, takže výsledná nominální částka dluhopisu přiměřeně představuje současnou hodnotu vyplaceného protiplnění.

Výběr ospravedlnitelné imputované úrokové sazby má určitou důležitost, protože nesprávná úroková sazba, která se použije na dostatečně velký a dlouhodobý dluh, může mít za následek nepřesné zrychlení nebo odklad výdělků.