Finance

Definice přidruženého subjektu

Přidruženým subjektem je organizace, která přímo nebo nepřímo ovládá jiný subjekt, nebo je přímo či nepřímo ovládána jiným subjektem, nebo která je pod společnou kontrolou vedle jiného subjektu. Přidruženým subjektem by tedy mohla být mateřská společnost nebo dceřiná společnost. Pojem kontroly se považuje za implikovaný, že člověk má schopnost měnit směr politik řízení. Taková kontrola je obvykle spojena s počtem držených akcií s hlasovacím právem, ale kontrola může být také spojena s podmínkami smlouvy.