Finance

Měkké aktivum

Měkké aktivum je nehmotné aktivum, například rozpoznávání značky a intelektuální kapitál. Měkký majetek zahrnuje také lidské zdroje podniku, kterými jsou jeho zaměstnanci a jejich dovednosti a zkušenosti. Softwarová aktiva se běžně nevykazují v rozvaze organizace, pokud nebyla získána akvizicí.

Softwarové aktivum se liší od aktiva tvrdého, kterým je hmotné aktivum, jako je vozidlo, budova nebo strojní zařízení.