Finance

Čistý názor

Čistý výrok je zpráva auditora bez výhrad týkající se účetní závěrky účetní jednotky. Taková zpráva naznačuje přesvědčení auditora, že účetní závěrka účetní jednotky věrně prezentuje její finanční výsledky, finanční situaci a peněžní toky. Pokud auditor nevěří, že tomu tak je, vydá výrok s výhradou, záporný výrok nebo odmítnutí výroku. Investiční komunita a věřitelé jsou obvykle ochotni investovat finanční prostředky do podniku, který získal jasný názor.