Finance

Vertikální analýza

Přehled vertikální analýzy

Vertikální analýza je proporcionální analýza finančního výkazu, kde je každá řádková položka ve finančním výkazu uvedena jako procento jiné položky. To znamená, že každá řádková položka ve výkazu zisku a ztráty je uvedena jako procento z hrubého prodeje, zatímco každá řádková položka v rozvaze je uvedena jako procento z celkových aktiv.

Nejběžnější použití vertikální analýzy je v rámci finančního výkazu za jedno vykazované období, takže lze vidět relativní podíly zůstatků účtů. Vertikální analýza je také užitečná pro analýzu trendů, aby bylo možné sledovat relativní změny na účtech v průběhu času, například na srovnávacím základě za pětileté období. Například pokud má cena prodaného zboží v minulosti 40% tržeb v každém z posledních čtyř let, bylo by důvodem k poplachu nové procento 48%.

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty

Nejběžnějším použitím vertikální analýzy ve výkazu zisku a ztráty je zobrazit různé řádkové položky výdajů jako procento z prodeje, lze ji však také použít k zobrazení procenta různých řádkových položek příjmů, které tvoří celkový prodej. Příklad vertikální analýzy pro výkaz zisku a ztráty je uveden v pravém sloupci následujícího zkráceného výkazu zisku a ztráty:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found