Finance

Distribuce vlastníkům

Distribuce vlastníkům je výplata nerozděleného zisku firmy jejím vlastníkům. Tuto distribuci lze provést v menší společnosti, protože neexistuje žádný jiný způsob, jak by vlastníci mohli získat hodnotu z podniku, jak by se za normálních okolností dosáhlo prodejem akcií nebo prodejem podniku. Toto rozdělení má za následek snížení vlastního kapitálu a aktiv podniku. Distribuce se obvykle provádí v hotovosti, lze ji však také provést pomocí jakéhokoli jiného aktiva podniku.