Finance

Prodejní účet

Prodejní účet obsahuje záznam všech prodejních transakcí. To zahrnuje jak hotovost, tak úvěry. Celkový účet je poté spárován s účtem výnosů z prodeje a povolenek, aby se odvodilo číslo čistého prodeje, které je uvedeno ve výkazu zisku a ztráty.

Koncept prodejního účtu může odkazovat také na aktuálního zákazníka. Jakmile se prodej uskuteční u zákazníka, označuje se to jako prodejní účet.