Finance

Mezní zisk

Mezní zisk je rozdíl mezi mezními výnosy a mezními náklady spojenými s prodejní transakcí. Jde tedy o přírůstkový zisk získaný generováním jednoho dalšího prodeje. Obecně by měl podnik pokračovat ve výrobě jednotek, pokud z každého dalšího prodeje bude mít marginální zisk. Jakmile podnik dosáhne horní hranice své dostupné výrobní kapacity, výroba zboží se stává nákladnější, protože se zvyšují náklady na údržbu a přesčasy; toto zvýšení nákladů obvykle minimalizuje další přírůstkový objem prodeje, kterého lze dosáhnout.

Klíčovým rozhodnutím pro správu je, zda zvýšit kapacitu, když byl vyčerpán veškerý dostupný objem výroby; klíčovou součástí tohoto rozhodnutí je výše mezního zisku očekávaného z dodatečné kapacity.