Finance

Hotovost

Hotovost jsou účty, mince, bankovní zůstatky, peněžní poukázky a šeky. Hotovost se používá k pořízení zboží a služeb nebo k odstranění závazků. Položky, které nespadají do definice hotovosti, jsou šeky a pohledávky po datu splatnosti. Většina forem hotovosti je spíše elektronická než směnky a mince, protože zůstatky hotovosti lze uvést v počítačových záznamech pro investiční účty.

Hotovost je v rozvaze uvedena jako první, protože sled zpráv je v pořadí podle likvidity a hotovost je nejlikvidnější ze všech aktiv. Související účetní termín jsou peněžní ekvivalenty, které označují aktiva, která lze snadno převést na hotovost.

Je pravděpodobnější, že si podnik udrží velké množství hotovosti, pokud se běžně zabývá hotovostními transakcemi (například zastavárnou), a je méně pravděpodobné, že si udrží hodně hotovosti, pokud má vynikající systém předpovídání hotovosti, a proto může investovat do nelikvidnější, ale důvěryhodnější investice s vyššími výnosy.

Předpokládá se, že hotovost je vždy uvedena v reálné hodnotě.