Finance

Míra přijatelné odchylky

Míra tolerovatelné odchylky je největší procentní odchylka, kterou zažil při vzorkování auditu a kterou auditor přijme, aby se mohl spolehnout na konkrétní kontrolu. Pokud je míra odchylky vyšší než tato prahová hodnota, pak se auditor nemůže spoléhat na kontrolu.