Finance

Hodnota v provozu

Hodnota v použití je čistá současná hodnota peněžních toků generovaných aktivem, protože je aktuálně využíván vlastníkem. Tato částka může být nižší než čistá současná hodnota peněžních toků z nejvyššího a nejlepšího využití, k němuž lze aktivum použít. Například užitná hodnota zemědělské půdy v městské oblasti může být mnohem nižší než její nejvyšší a nejlepší využití, protože zemědělec by mohl vydělávat více výstavbou komerčních nebo obytných budov na pozemku.