Finance

Významnost

Významnost je prahová hodnota, nad níž se má za to, že chybějící nebo nesprávné informace v účetní závěrce mají dopad na rozhodování uživatelů. Významnost se někdy vykládá z hlediska čistého dopadu na vykázané zisky nebo změny procenta nebo dolaru u konkrétní řádkové položky v účetní závěrce. Příklady významnosti jsou následující:

  • Společnost vykazuje zisk přesně 10 000 USD, což je okamžik, kdy zisk na akcii přesně odpovídá očekávání analytiků. Jakékoli snížení zisku pod tímto bodem by vedlo k výprodeji akcií společnosti, a bylo by tedy považováno za významné.

  • Společnost vykazuje aktuální poměr přesně 2: 1, což je částka potřebná ke splnění jejích úvěrových smluv. Jakákoli krátkodobá aktiva nebo částky krátkodobých závazků, jejichž výsledkem je poměr menší než 2: 1, by byly považovány za významné, protože půjčka by mohla být poskytnuta věřitelem.

  • Společnost ze zveřejnění své účetní závěrky vynechává existenci soudního sporu, který naznačuje potenciál pro velké vyrovnání, které by ji mohlo bankrotovat.

Na základě předchozích příkladů by mělo být zřejmé, že někdy lze i podstatnou změnu ve finančních informacích považovat za podstatnou, stejně jako za prosté opomenutí informací.