Finance

Sladění položky

Srovnávací položka je rozdíl mezi zůstatky ze dvou porovnávaných zdrojů. Tyto položky jsou uvedeny v odsouhlasení účtu, takže zůstatek z jednoho zdroje je upraven sesouhlasením položek tak, aby bylo dosaženo zůstatku z druhého zdroje. Příklady odsouhlasení položek při odsouhlasení banky jsou vklady v tranzitu a šeky bez inkasa. Některé položky sesouhlasení mohou vyžadovat úpravu záznamů záznamové entity, například poplatek za šek bez inkasa, který byla uložena bankou účetní jednotky.