Finance

Manuální systém

Manuální systém je účetní systém, kde se záznamy vedou ručně, bez použití počítačového systému. Místo toho jsou transakce zapisovány do deníků, ze kterých jsou informace ručně srolovány do sady finančních výkazů. Tyto systémy trpí vysokou mírou chyb a jsou mnohem pomalejší než počítačové systémy. Ruční systémy se nejčastěji vyskytují v malých podnicích, které mají málo transakcí.