Finance

Vstup do hlavní knihy

Položka hlavní knihy je záznam z obchodní transakce. Zápis lze provést buď v systému jednoduchého účetnictví nebo v podvojném účetnictví, ale obvykle se provádí ve formátu podvojného účetnictví, kde debetní a kreditní stránka každého záznamu vždy zůstatek. Podnik může zaznamenat stovky nebo tisíce položek hlavní knihy v každém vykazovaném období.