Finance

Riziko střetnutí

Riziko zakázky je celkové riziko spojené s auditní zakázkou. Může to zahrnovat ztrátu reputace spojenou s konkrétním klientem a finanční ztrátu spojením. Riziko angažovanosti má tendenci se zvyšovat, když je klient ve slabém finančním stavu, zejména když bude pravděpodobně vyžadovat další financování, aby přežil. V této situaci je větší pravděpodobnost bankrotu klienta; v takovém případě jeho investoři a věřitelé pravděpodobně zatáhnou auditora do jakéhokoli následného soudního sporu.

Pokud má auditor averzi k riziku, což je pravděpodobnější u velké a dobře zavedené firmy, je pravděpodobnější, že zakázky s vysokou mírou rizika zakázky budou odmítnuty. Naopak, novější auditorská společnost, která chce agresivně podnikat v nových obchodech, může mít větší sklon přijmout klienta s vysokým rizikem angažovanosti, pokud rozšíří své auditorské postupy, aby riziko vyrovnala.

Auditor prověří pouze ty kontroly, které jsou relevantní pro posouzení rizika zakázky. To znamená, že auditor může vyloučit prověrku kontrol souvisejících s určitými provozními jednotkami a obchodními funkcemi, pokud nemají přímý dopad na účetní závěrku. Místo toho se auditor zaměřuje na ty kontroly, které mohou zabránit, odhalit nebo opravit významné nesprávnosti v účetní závěrce klienta.