Finance

Prodejní deník

Prodejní deník je dceřinou knihou používanou k ukládání podrobných prodejních transakcí. Jeho hlavním účelem je odebrat zdroj velkoobjemových transakcí z hlavní knihy, a tím zefektivnit hlavní knihu. Následující informace se obvykle ukládají do prodejního deníku pro každou prodejní transakci:

  • Datum transakce
  • Číslo účtu
  • Jméno zákazníka
  • Číslo faktury
  • Výše prodeje (na vrub účtu pohledávek a připsání na účet prodeje)

Deník ukládá pouze pohledávky; to znamená, že tržby uskutečněné v hotovosti nejsou zaznamenány v prodejním deníku. Prodej provedený v hotovosti by byl místo toho zaznamenán do deníku peněžních příjmů.

Stručně řečeno, informace uložené v tomto deníku jsou souhrnem faktur vystavených zákazníkům.

Na konci každého vykazovaného období se celková částka debetů a kreditů zaúčtuje do hlavní knihy. Pokud někdo chce prozkoumat tyto zaúčtované zůstatky uvedené v hlavní knize, vrátí se zpět do prodejního deníku a může použít číslo faktury uvedené v prodejním deníku pro přístup ke kopii faktury.

Koncept prodejního deníku je většinou omezen na systémy ručního účetnictví; není vždy používán v počítačových účetních systémech.