Finance

Vzorec nákladů na vlastní kapitál

Cena vlastního kapitálu je návratnost, kterou investor očekává od investice do podnikání. Tato cena představuje částku, kterou trh očekává jako kompenzaci výměnou za vlastnictví akcií podniku se všemi souvisejícími vlastnickými riziky. Jedním ze způsobů, jak odvodit náklady na vlastní kapitál, je model kapitalizační dividendy, který založí cenu vlastního kapitálu především na dividendách vydaných společností. Vzorec je:

(Dividendy na akcii pro příští rok ÷ Aktuální tržní hodnota akcie) + Míra růstu dividendy

Například očekávaná dividenda, kterou má společnost ABC Corporation vyplatit v příštím roce, je 2,00 USD na akcii. Aktuální tržní hodnota akcie je 20 $. Historická míra růstu dividend byla 2%. Na základě těchto informací se náklady společnosti na kapitál vypočítají takto:

(2,00 $ Dividenda ÷ $ 20 Aktuální tržní hodnota) + 2% Míra růstu dividendy

= 12% Náklady na vlastní kapitál

Pokud podnik nevyplácí dividendy, jsou tyto informace odhadnuty na základě peněžních toků organizace a srovnání s jinými firmami stejné velikosti a provozních charakteristik.

Jiným způsobem, jak vypočítat náklady na vlastní kapitál, je zobrazit jej jako cenu akcií, kterou je třeba udržovat, aby investoři zabránili prodeji akcií. V rámci tohoto přístupu se vzorec pro výpočet nákladů na kapitál skládá ze tří typů návratnosti: bezrizikový výnos, průměrná míra návratnosti, kterou lze očekávat od typické široce založené skupiny akcií, a rozdílná návratnost založená na riziko konkrétní akcie ve srovnání s větší skupinou akcií.

Bezriziková míra návratnosti je odvozena od výnosu z vládní bezpečnosti USA. Průměrnou míru návratnosti lze odvodit z jakéhokoli velkého klastru akcií, jako je Standard & Poor’s 500 nebo Dow Jones Industrials. Výnos související s rizikem se nazývá beta akcie; pravidelně ji vypočítává a zveřejňuje několik investičních služeb pro veřejně vlastněné společnosti, například Value Line. Hodnota beta menší než jedna označuje úroveň míry návratnosti, která je nižší než průměr, zatímco beta větší než jedna by naznačovala rostoucí míru rizika v míře návratnosti. Vzhledem k těmto složkám je vzorec pro cenu kmenového materiálu následující:

Bezrizikový výnos + (Beta x (průměrný výnos ze skladu - bezrizikový výnos))

Například bezriziková míra návratnosti společnosti Purple Widget Company je 5%, návratnost Dow Jones Industrials je 12% a beta společnosti je 1,5. Náklady na výpočet vlastního kapitálu jsou:

5% bezrizikový výnos + (1,5 Beta x (12% průměrný výnos - 5% bezrizikový výnos) = 15,5%