Finance

Faktura dodavatele

Faktura dodavatele je dokument uvádějící částky dlužné dodavateli příjemcem. Když zákazník objedná zboží a služby na úvěr, dodavatel připraví fakturu a vystaví ji zákazníkovi. Tato faktura dodavatele obsahuje nejen seznam dlužných částek, ale také veškeré daně z obratu a poplatky za přepravu, jakož i datum, do kterého by měla být platba provedena, a kam odeslat platbu. Po přijetí zákazník zadá fakturu do svého účetního softwaru a naplánuje její platbu.

Pokud zákazník platí v hotovosti, není vystavena žádná faktura dodavatele; v takovém případě je pro zákazníka připraveno potvrzení nebo faktura s razítkem „zaplaceno“.