Finance

Bezhotovostní výdaje

Bezhotovostní výdaj je výdaj, u kterého ve stejném období nedochází k žádnému souvisejícímu peněžnímu odtoku. Nejběžnějším příkladem bezhotovostních výdajů jsou odpisy a amortizace; u těchto položek došlo k peněžnímu odlivu při prvotním nabytí hmotného nebo nehmotného aktiva, zatímco související náklady se vykazují o měsíce nebo roky později. Kromě toho lze zaznamenat časově rozlišený výdaj, u kterého jsou související peněžní výdaje v následujícím období. Dalším příkladem jsou výdaje související s rezervami; například je v aktuálním období uznán výdaj na záruku za účelem zvýšení rezervy na vrácení produktu, ale skutečný odliv hotovosti související se splácením zákazníkovi nemusí nastat několik měsíců.