Finance

Likvidace LIFO

Likvidace LIFO nastane, když organizace využívající koncept last in, first out ke sledování svých nákladů na zásoby využije svou nejstarší vrstvu inventáře. Podle metody LIFO jsou náklady na poslední pořízený inventář přiřazeny prvnímu použitému inventáři. Výsledkem jsou vrstvy nákladů v databázi LIFO, z nichž každá souvisí s nákupem zásob v dřívějších datech. Pokud byl ze skladu odebrán dostatečný počet jednotek k odstranění celé nákladové vrstvy, nazývá se to likvidace LIFO.

K likvidaci LIFO dochází, když množství prodaných jednotek překročí počet náhradních jednotek přidaných do skladu, čímž se zredukuje počet nákladových vrstev v databázi LIFO. V inflačním prostředí, kdy je zboží prodáno a dojde k likvidaci LIFO, je aktuální cena, za kterou se zboží prodává, porovnána s pravděpodobně nižšími náklady na zboží z dřívějšího období, což má za následek nejvyšší možný zdanitelný příjem prodávajícího.