Finance

Definice částky obličeje

Nominální částka je hodnota uvedená ve finančním nástroji. Termín se obvykle vztahuje na částku uvedenou na dluhopisovém certifikátu, kterou je emitent povinen zaplatit při splatnosti dluhopisu. Tato nominální částka je obvykle stanovena na 1 000 $. Dluhopis se může prodávat se slevou nebo prémií na svou nominální částku v závislosti na úrokové sazbě, které chce investor dosáhnout. Platba nižší než nominální částky má tedy za následek vyšší efektivní úrokovou sazbu, zatímco platba vyšší než nominální částky má za následek sníženou efektivní úrokovou sazbu.

Částka vyplacená ze smlouvy o životním pojištění (například 100 000 USD při úmrtí osoby uvedené v pojistné smlouvě) se také nazývá nominální částka, protože je uvedena na první stránce (nebo „obličeji“) dokumentace k pojistné smlouvě.

Nominální hodnota může také odkazovat na částku uvedenou na minci nebo bankovce.