Finance

Audit smluv

Audit smlouvy zahrnuje prověření písemných dohod s dodavateli. Záměrem auditu smlouvy je zajistit, aby množství a kvalita zboží a služeb dodaných zákazníkovi byla správná a aby zákazníkovi byla účtována odpovídající částka. Možným výsledkem auditu smlouvy je, že dodavatel je povinen dodat další zboží a služby, nebo že musí část své fakturace vrátit. Hrozba smluvního auditu je užitečným odstrašujícím prostředkem, který má zabránit dodavatelům v nadměrném fakturování nebo nedostatečné dodávce zákazníkovi.