Finance

Vyřazení dluhopisů

Vyřazení dluhopisů se týká zpětného odkupu dluhopisů od investorů, kteří byli dříve vydáni. Emitent zruší dluhopisy k plánovanému datu splatnosti nástrojů. Nebo pokud jsou dluhopisy splatné, emitent má možnost odkoupit dluhopisy dříve; toto je další forma odchodu do důchodu. Jakmile jsou dluhopisy vyřazeny, emitent ve svých knihách ručí závazky z dluhopisů.