Finance

Provozní výnosy

Provozní výnosy jsou tržby spojené s běžnými každodenními operacemi podniku. Například jídla prodávaná restaurací by generovala provozní výnosy, zatímco prodej dodávkové dodávky by místo toho generoval zisk nebo ztrátu. Koncept provozních výnosů je důležitý, protože odhaluje hlavní produktivitu prodeje firmy. Informace o provozních příjmech jsou obzvláště cenné, když jsou sledovány na trendové linii, protože mohou odhalit výkyvy nebo poklesy prodejní aktivity, které by mohly naznačovat dlouhodobý trend.

Některé organizace se snaží maskovat pokles svých provozních výnosů konsolidací této částky s výnosy generovanými mimo provozními aspekty jejich podnikání. Pokud se podíl těchto neprovozních výnosů v průběhu času postupně zvyšuje, je možné, že se podnik snaží zakrýt pokles příjmů generovaných svými hlavními aktivitami.

Koncept lze dále upřesnit pro situace, kdy se prodej podniku z velké části skládá z prodeje souvisejícího s jedinou smlouvou nebo zákazníkem. Pokud lze tyto informace rozdělit a oddělit příjmy z jednoho zdroje a všechny ostatní příjmy, může to naznačovat, zda zdroj, na kterém je společnost závislá, generuje klesající trend příjmů, což může naznačovat zásadní problém pro další existenci podnikání.

To, co tvoří provozní výnosy, může být obtížné vyřešit, zvláště když podnik přechází z jedné produktové řady nebo odvětví do jiného. V této situaci je možné, že výnosy spojené s oběma oblastmi jsou provozní výnosy, ale důležitější je ten, který souvisí s novou oblastí, protože to je směr, kterým se společnost ubírá.