Finance

Získejte nepředvídané události

Podmínka zisku je nejistá situace, která bude v budoucnu vyřešena, což může vést k zisku. Účetní standardy neumožňují uznání podmíněného zisku před vypořádáním podkladové události. Mohlo by to vést k příliš brzkému uznání příjmů (což je v rozporu s principem konzervatismu). Místo toho je třeba počkat na urovnání základní nejistoty, než bude možné rozpoznat zisk.

Pokud může nepředvídaná událost vyústit v zisk, je možné zveřejnit její povahu v poznámkách připojených k účetní závěrce. Zveřejnění by však nemělo činit žádná potenciálně zavádějící prohlášení o pravděpodobnosti realizace podmíněného zisku. Mohlo by to vést čtenáře finančních výkazů k závěru, že v blízké budoucnosti bude dosaženo zisku.

Příkladem podmíněného zisku je vyhlídka na příznivé vyrovnání v soudním řízení nebo daňovém sporu s vládním subjektem.