Finance

Zisk po zdanění

Zisk po zdanění je zisk podniku po odečtení všech daní z příjmu. Tato částka je konečnou zbytkovou částkou zisku generovaného organizací. Hodnota zisku po zdanění je považována za nejlepší měřítko schopnosti účetní jednotky generovat výnos, protože zahrnuje jak provozní výnosy, tak výnosy z jiných zdrojů, jako jsou úrokové výnosy.

Investoři bedlivě sledují marži po zdanění, aby zjistili, zda se schopnost firmy generovat příjem v průběhu času mění. Pokud ano, lze to považovat za indikátor ocenění, který může mít za následek změnu ceny akcií.

Pokud je společnost veřejně držena, vykazuje také zisk po zdanění na základě podílu. Tato informace se objeví na první straně výkazu zisku a ztráty.

Podobné podmínky

Zisk po zdanění je také známý jako čistý zisk po zdanění.