Finance

Akumulace nákladů

Akumulace nákladů zahrnuje použití formálního systému nákladového účetnictví ke shromažďování informací o nákladech. Shromažďováním a analýzou informací o nákladech může vedení přijímat informovanější rozhodnutí o operacích podniku. Systémy akumulace nákladů spadají do dvou hlavních kategorií, kterými jsou:

  • Systém nákladů práce. Shromažďuje materiál, práci a režijní náklady na jednotlivé úlohy.
  • Procesní systém. Hromadí náklady podle nákladového střediska a poté přiřadí průměrné náklady produktům.