Finance

Odpisovatelné náklady

Odepisovatelná cena je kombinovaná pořizovací a instalační cena fixního aktiva snížená o jeho odhadovanou záchrannou hodnotu. Odpisová cena se používá jako základ pro pravidelné odepisování aktiva. Například firma koupí stroj za 10 000 $ a odhaduje, že stroj bude mít na konci své životnosti záchrannou hodnotu 2 000 $. Proto je odepisovatelná cena stroje 8 000 $, která se počítá takto:

Kupní cena 10 000 $ - Záchranná hodnota 2 000 $ = 8 000 Odpisovatelné náklady

Společnost poté používá odpisovou metodu, jako je metoda lineární, k postupnému účtování odpisovatelných nákladů ve výši 8 000 USD do nákladů po dobu životnosti stroje.

Koncept se nevztahuje na nehmotné aktivum, protože tento typ aktiva se odepisuje, nikoli odepisuje.