Finance

Datum akvizice

Datum akvizice je datum, kdy nabyvatel převezme kontrolu nad cílovou společností od svých bývalých akcionářů. Datum akvizice je uvedeno v podkladové akviziční smlouvě. Datum akvizice je den, kdy jsou aktiva nabývaného podniku oceněna pro účetní a daňové účely.