Finance

Zákonná fúze

Zákonné sloučení je podniková kombinace, ve které jeden z kombinujících se subjektů nadále existuje jako právní subjekt. Toto zacházení se liší od zákonné konsolidace, kde jsou oba fúzující subjekty ukončeny a nahrazeny nástupnickou organizací. Zákonná fúze je stejná jako akvizice, kdy jeden ze subjektů transakci přežije.