Finance

Cena práce

Náklady na práci představují platy a mzdy vyplácené zaměstnancům plus související daně ze mzdy a benefity. Termín se také může týkat konkrétního časového období nebo zaměstnání (pokud zaměstnavatel ke sledování nákladů používá systém výpočtu nákladů na zaměstnání). Náklady na práci lze rozdělit na náklady na práci související s výrobou zboží (známé jako náklady na přímou práci) a náklady na práci související se všemi ostatními činnostmi (známé jako náklady na nepřímou práci).

Může být nutné zahrnout do výpočtu ceny práce velké množství výhod. Pokud je například zaměstnanci v účetním období vyplacena částka 1 000 USD, zde je ukázka celkové výše nákladů: