Finance

Definice vlastního kapitálu

Vlastní kapitál je čistá částka prostředků investovaných do podniku jeho vlastníky, plus jakýkoli nerozdělený zisk. Rovněž se počítá jako rozdíl mezi součtem všech zaznamenaných aktiv a závazků v rozvaze účetní jednotky. Analytik běžně porovnává výši vlastního kapitálu s dluhem uvedeným v rozvaze, aby zjistil, zda je podnik správně kapitalizován.

Koncept vlastního kapitálu také odkazuje na různé typy cenných papírů, které jsou k dispozici a které mohou poskytnout vlastnický podíl ve společnosti. V této souvislosti se kapitálem rozumí běžné akcie a preferované akcie.

U jednotlivce se kapitál týká majetkové účasti na aktivu. Například osoba vlastní dům s tržní hodnotou 500 000 USD a dluží 200 000 USD za související hypotéku, přičemž v domácnosti ponechá 300 000 USD vlastního kapitálu.