Finance

Nepeněžní směna

Nepeněžní směna je převod aktiv nebo závazků s jinou entitou. Nejběžnější situací je situace, kdy si dvě organizace vyměňují aktiva, například výměnu nemovitostí nebo výměnu jednoho dlouhodobého aktiva za jiné. Účtování nepeněžní směny je založeno na reálných hodnotách převedených aktiv. To má za následek následující sadu alternativ pro stanovení zaznamenaných nákladů na nepeněžní aktivum pořízené na burze v klesajícím pořadí preference:

  1. V reálné hodnotě aktiva převedeného výměnou za něj. Zaznamenejte zisk nebo ztrátu na burze.

  2. V reálné hodnotě přijatého aktiva, pokud je reálná hodnota tohoto aktiva evidentnější než reálná hodnota aktiva převedeného výměnou za něj.

  3. V zaznamenané výši odevzdaného aktiva, pokud nelze určit reálné hodnoty nebo nemá transakce komerční podstatu.