Finance

Nepříspěvkový plán

Nepříspěvkovým plánem je jakýkoli penzijní plán nebo jiný typ dávkového plánu, který je plně hrazen zaměstnavatelem. Účastníci tarifu nejsou povinni provádět žádné platby. Zaměstnavatelé často vytvářejí pro své zaměstnance nepřispívající plány životního pojištění, ačkoli celková výše krytí má tendenci být nízká. Nepříspěvkové plány jsou nejvýhodnější pro zaměstnance s nízkými příjmy, kteří by si jinak nemuseli dovolit související výhody.