Finance

Záchranná hodnota

Zbytková hodnota je odhadovaná hodnota dalšího prodeje aktiva na konci jeho životnosti. Odečte se od pořizovací ceny dlouhodobého majetku, aby se určila částka pořizovací ceny majetku, která bude odepisována. Zůstatková hodnota se tedy používá jako součást výpočtu odpisů.

Například společnost ABC koupí aktivum za 100 000 USD a odhaduje, že jeho záchranná hodnota bude 10 000 USD za pět let, kdy plánuje aktivum zlikvidovat. To znamená, že společnost ABC bude odepisovat 90 000 USD z nákladů na aktiva po dobu pěti let, přičemž na konci této doby zůstane 10 000 USD z nákladů. ABC očekává, že poté aktivum prodá za 10 000 $, což aktivum vyloučí z účetních záznamů ABC.

Pokud je příliš obtížné určit záchrannou hodnotu nebo pokud se očekává, že záchranná hodnota bude minimální, není nutné zahrnout záchrannou hodnotu do výpočtů odpisů. Místo toho jednoduše odepište veškeré náklady na dlouhodobý majetek po dobu jeho životnosti. Jakýkoli výtěžek z případného vyřazení aktiva by pak byl zaznamenán jako zisk.

Koncept zbytkové hodnoty lze použít podvodným způsobem k odhadu vysoké záchranné hodnoty pro některá aktiva, což má za následek nedostatečné vykazování odpisů, a tedy i vyšších zisků, než by tomu obvykle bylo.

Zbytková hodnota není snížena na současnou hodnotu.

Podobné podmínky

Zbytková hodnota je také známá jako zbytková hodnota.