Finance

Napětí účtu

Pozastavený účet je účet používaný k dočasnému ukládání transakcí, u nichž existuje nejistota ohledně toho, kde by měly být zaznamenány. Jakmile účetní pracovníci prošetří a vyjasní účel tohoto typu transakce, přesune transakci z pozastaveného účtu na správný účet (účty). Vstup na pozastavený účet může být debet nebo kredit.

Je užitečné mít pozastavený účet, spíše než vůbec nezaznamenávat transakce, dokud nebude k dispozici dostatek informací k vytvoření záznamu ke správnému účtu (účtům). Jinak nemusí být větší nehlášené transakce zaznamenány do konce vykazovaného období, což vede k nepřesným finančním výsledkům.

Například zákazník pošle platbu za 1 000 $, ale neurčí, které otevřené faktury má v úmyslu zaplatit. Dokud účetní pracovníci nezjistí, které faktury mají být účtovány, dočasně zaparkuje 1 000 USD na dočasném účtu. V takovém případě je počáteční položka pro vložení prostředků na přechodný účet: