Finance

Předplacené nájemné

Přehled účetnictví s předplaceným nájemným

Předplacené nájemné je nájemné zaplacené před obdobím nájmu, k němuž se vztahuje, takže nájemce by měl do své rozvahy zaznamenat částku zaplaceného nájemného, ​​která dosud nebyla použita.

Nájemné se běžně platí předem a je splatné první den v daném měsíci kryté platbou nájemného. Pronajímatel obvykle zasílá fakturu o několik týdnů dříve, takže nájemce vystaví šekovou platbu na konci předchozího měsíce, aby ji mohl poslat e-mailem pronajímateli a nechat ji dorazit do data splatnosti. To pro nájemce představuje problém, protože platba by se ve výkazu zisku a ztráty normálně objevila jako náklad na nájemné v období, ve kterém byla faktura zadána do účetního softwaru - protože platba byla zaznamenána a šek byl v měsíci před období, kterého se platba týká, je to ve skutečnosti předplacené nájemné.

Příklad účtování předplaceného nájemného

Správným způsobem účtování předplaceného nájemného je zaznamenat počáteční platbu na účet předplacených aktiv (nebo předplaceného nájemného) pomocí této položky: