Finance

Kvalifikovaný názor

Výrok s výhradou je písemné prohlášení certifikovaného veřejného účetního v auditní zprávě, v němž se uvádí, že účetní závěrka klienta je věrně prezentována, s výjimkou konkrétního vydání. Problém se obvykle týká omezení rozsahu auditu, takže auditor nebyl schopen získat dostatečné důkazy k ověření různých aspektů transakcí a zpráv, které jsou předmětem auditu. Kvalifikovaná stanoviska mohou být vydána také v případě, že chybí shoda s GAAP, nedostatečné zveřejnění, nejistota v odhadech nebo pokud byl vynechán výkaz peněžních toků.

Výrok s výhradou je uveden na třetí pozici ve zprávě o auditu, po prohlášení o odpovědnosti vedení za přípravu účetní závěrky a udržování systému vnitřních kontrol a popis odpovědnosti auditora.

Organizace, která je předmětem auditu, se v zásadě snaží vyhnout výroku s výhradou, protože zpochybňuje finanční výkazy účetní jednotky.