Finance

Rozdíl mezi schválenými a nesplacenými akciemi

Autorizované akcie jsou počet akcií, které má společnost legálně povoleno vydat, zatímco akcie v oběhu již byly vydány. Počet nevyřízených akcií je tedy vždy stejný nebo menší než počet povolených akcií. Počet schválených akcií je původně stanoven ve stanovách společnosti. Akcionáři mohou kdykoli na valné hromadě zvýšit počet schválených akcií, pokud většina akcionářů hlasuje pro změnu. Počet schválených akcií může být udržován podstatně vyšší než počet akcií v oběhu, takže organizace má flexibilitu prodat více akcií kdykoli, v závislosti na svých finančních potřebách.

Několik aktivit může zvýšit počet nevyřízených akcií. Akcie mohou být například vydávány prostřednictvím soukromého umístění, počáteční veřejné nabídky, sekundární nabídky, jako platba za akcie nebo když někdo uplatní zatykač nebo opci. Počet nesplacených akcií klesá, když společnost odkoupí akcie (které se pak označují jako státní akcie).