Finance

Objem prodeje

Objem prodeje je počet prodaných jednotek za sledované období. Toto číslo sledují investoři, aby zjistili, zda se firma rozšiřuje nebo uzavírá smlouvy. V rámci podniku lze objem prodeje sledovat na úrovni produktu, produktové řady, zákazníka, dceřiné společnosti nebo oblasti prodeje. Tyto informace lze použít ke změně investic zaměřených na kteroukoli z těchto oblastí.

Podnik může také sledovat svůj zlomový objem prodeje, což je počet jednotek, které musí prodat, aby získal nulový zisk. Koncept je užitečný, když prodej klesá, takže vedení může určit, kdy by mělo implementovat snížení nákladů. To může být obtížný koncept, který lze použít, když existuje mnoho různých produktů, zejména pokud má každý produkt jinou marži příspěvku.

Koncept objemu prodeje lze použít také na služby. Například objem prodeje poradenské firmy lze považovat za celkový počet hodin fakturovaných za měsíc.