Finance

Plán

Harmonogram je podpůrný dokument, který poskytuje další podrobnosti nebo důkaz pro informace uvedené v primárním dokumentu. V podnikání jsou plány potřebné k poskytnutí důkazu o konečných zůstatcích uvedených v hlavní knize a také k poskytnutí dalších podrobností pro smlouvy. Příklady plánů jsou:

  • Seznam splatných účtů ve věku

  • Seznam starých pohledávek

  • Rozpis všech stálých aktiv a souvisejících akumulovaných odpisů

  • Rozpis všech zásob a souvisejících nákladů

Harmonogram je také časovou osou projektu. Například plán zobrazuje aktivity potřebné k dokončení stavebního projektu spolu s přiřazením úkolů, očekávaným trváním úkolu a dosaženými milníky.