Finance

Jak zlepšit přesnost záznamu inventáře

Vysoká úroveň přesnosti záznamu inventáře vyžaduje velké úsilí při vývoji a údržbě věčného systému inventáře. Nezbytné kroky jsou:

 1. Vyberte a nainstalujte software pro sledování inventáře.

 2. Upravte rozvržení stojanu, abyste zajistili optimální skladování.

 3. Vytvořte kódy umístění stojanu, aby každé umístění mělo jedinečné identifikační číslo.

 4. Oploťte a uzamkněte sklad, aby nemohlo dojít k neoprávněnému odstranění nebo pohybu zásob.

 5. Konsolidujte součásti tak, aby stejné položky byly uloženy na jednom místě.

 6. Přiřaďte jednotlivým dílům jedinečná čísla dílů.

 7. Stanovte měrné jednotky pro součásti.

 8. Balení dílů do uzavřených a označených nádob.

 9. Spočítat inventář.

 10. Zadejte data inventáře do softwaru pro sledování inventáře.

 11. Vyškolte pracovníky skladu v postupech inventury.

 12. Zahajte počítání cyklů na denní bázi.

 13. Měření přesnosti inventáře každý týden.

 14. Zveřejněte výsledky měření a odměňte zaměstnance za zlepšení přesnosti.

Je zřejmé, že v tomto procesu existuje mnoho kroků, takže neočekávejte okamžité zlepšení přesnosti. Obvykle trvá několik měsíců probíhající práce, než se dosáhne vysoké úrovně přesnosti záznamu inventáře.

Související kurzy

Účtování zásob

Řízení zásob